موزه خانه جلال و سیمین نمونه ای تمام عیار از یک خانه موزه کامل با تمام ویژگی های مورد انتظار بوده و از جمله آثار کالبدی و تاریخی هویت ساز در بافت اجتماعی و کالبدی شهر تهران است خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور در برگیرنده کلیه آثار پژوهشی و تحقیقاتی، یادمان ها، هدایا، دست نوشته ها، کتب و مجلات، تصاویر و فیلم ها و گفتگوها و دیگر آثار مادی و معنوی مرتبط با جلال و سیمین است .

تور مجازی در نقشه گوگل

موقعیت در نقشه

تور مجازی خانه موزه جلال آل احمد و سیمین دانشور - تور مجازی خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور
تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467