نمونه پروژه های تور مجازی موزه ها و مراکز میراث فرهنگی

لذت بازدید مجازی از موزه ها و مکان های تاریخی با مشاهده عکسهای 360 به گردش مجازی بپردازید. با آرامش و دقت بسیار جزییات موزه ها را تماشا کنید و در شرایط مانند شیوع ویروس کرونا با در خانه ماندن از فناوری تور مجازی برای کمک به سلامت خود و جامعه استفاده کنید.

به‌اشتراک بگذارید
تماس امید جعفرنژاد 09353838467