عکاسی گیگاپیکسلی

مشاهده نمونه عکس های گیگاپیکسلی با رزولیشن های بالا و قابلیت زوم خارق العاده که برای نمایش جزییات و بزرگی پروژه مناسب هستند.

450 megapixel photo Arak 2012 - عکاسی گیگاپیکسلی

مشاوره و تماس 09353838467