تور مجازی موزه آبگینه تهران - تور مجازی موزه آبگینه و سفالینه های ایران

تور مجازی موزه آبگینه و سفالینه تهران که در خانه قوام السلطنه برپا شده است یکی از جاذبه های مشهور تهران می باشد.
موزه آبگینه در خیابان سی تیر تهران قرار گرفته است. با بازدید مجازی به دیدن این ساختمان و شیشه و سفال های خاص این موزه بروید.

تور مجازی گوگل مپ

موقعیت در نقشه

j,v l[hcd

تماس 9الی16 09353838467