تور مجازی خانه موزه مکرمه قنبری

تور مجازی بازدید از نقاشی های خانه موزه بانو مکرمه قنبری در روستای درینکده بابل استان مازندران

وی نقاشی را در سن ۶۷ سالگی شروع نمود و در سال ۲۰۰۱ به عنوان بانوی هنرمند سال در کشور سوئد انتخاب شد در حال حاضر خانه وی که تمامی دیوارها و سطوح توسط بانو مکرمه نقاشی شده است به صورت موزه در معرض نمایش به علاقه مندان قرار گرفته است که این تور مجازی جهت آشنایی بیشتر و امکان بازدید از راه دور را برای علاقه مندان فراهم نموده است.

تور مجازی خانه موزه بانو مکرمه
مکرمه قنبری

به‌اشتراک بگذارید
تماس امید جعفرنژاد 09353838467