عکس 360 درجه هوایی از موقعیت بیمارستان در شهر تهران

تور مجازی گوگل مپ بیمارستان غیاثی

تور مجازی بخش آزمایشگاه بیمارستان

تور مجازی بخش کودکان

تور مجازی بخش نوزادان

تور مجازی بخش جراحی و داخلی

تور مجازی مرکز MRI بیمارستان

تور مجازی بخش دیالیز

مشاهده تور مجازی بخش اورژانس بیمارستان در گوگل مپ

تور مجازی بخش تصویربرداری 

واحد تصويربرداري بيمارستان در طبقه همكف و در مجاورت مجموعه اداري بيمارستان واقع شده است. اين بخش شامل زيرمجموعه هاي زير مي باشد : سونوگرافي / راديولوژي / سي تي اسكن / ماموگرافي

تور مجازی کلینیک دندانپزشکی بیمارستان 

تور مجازی داروخانه بیمارستان

تور مجازی بخش زنان و زایمان 

تور مجازی بخش عمل بیمارستان

بيمارستان خيريه غياثی با ارائه خدمات بهداشتي، تشخيصی، درمانی و توانبخشی بر اساس استانداردهای موجود و رعايت حقوق بيماران و كاركنان با ايجاد محيطی امن در خدمت مراجعين محترم می باشد.
بيمارستان خيريه غياثی در حاشيه جنوب غربی تهران بزرگ در منطقه پرجمعيت شهرک وليعصر قرار گرفته است.اين بيمارستان داراي  زير بنای كل ۱۷۰۰۰ متر مربع در ۵ طبقه با زيرزمين مي باشد .
اين بيمارستان یک مركز درمانی غیرانتفاعی می باشد و تمامي درآمدهای اين بيمارستان خيريه، صرف انجام امور مربوط به هزينه هاي بيمارستان و امورات خير در راستاي اجراي نيات واقف خير انديش مي باشد

بخش های پاراكلینیكی  بیمارستان عبارتند از: رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سنجش تراكم استخوان، سنگ شكن كلیه، فیزیوتراپی، ادیومتری(سنجش شنوایی)، اسپیرومتری(تست ریه)، نوار عصب، نوار عضله، نوار مغز، تست ورزش و اكوكاردیوگرافی.

خلاصه تصاویر 360 درجه بیمارستان را به صورت فیلم در ویدیو زیر میتوانید ببنید.

تور مجازی بیمارستان خیریه غیاثی
تور مجازی بیمارستان خیریه غیاثی
به‌اشتراک بگذارید