نسخه اختصاصی وبسایت

نسخه گوگل مپ 

تور مجازی بخش آزمایشگاه کلینیک

تور مجازی گلخانه جامعه گیاه درمانی ایران

تور مجازی کلینیک دندانپزشکی 

تور مجازی داروخانه در گوگل مپ

تور مجازی اتاق عمل 

مشاهده تور مجازی بیمارستان در نقشه گوگل مپ

مشاهده تور مجازی بیمارستان در سایت اصلی کلینیک

وبسایت :

fzmedicalcenter.ir

شماره تماس :

02155955753

مرکز درمانی و جراحی کلینیک حضرت فاطمه زهرا - تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا
clinic fateme zahra - تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا
تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467