نسخه گوگل مپ 

تور مجازی بخش آزمایشگاه کلینیک

تور مجازی گلخانه جامعه گیاه درمانی ایران

تور مجازی کلینیک دندانپزشکی 

تور مجازی داروخانه در گوگل مپ

تور مجازی اتاق عمل 

مشاهده تور مجازی بیمارستان در نقشه گوگل مپ

شماره تماس :

02155955753

مرکز درمانی و جراحی کلینیک حضرت فاطمه زهرا - تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا
clinic fateme zahra - تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا
نمونه پروژه های تور مجازی مراکز درمانی ، پزشکی و کلینیک و مطب های دندانپزشکی
تماس 9الی16 09353838467