2019-08-05

تور مجازی چیست ؟ ۶ دلیل اینکه چرا باید یک تور مجازی بسازیم.

تور مجازی رسانه ای بین عکس و فیلم است. اصولا هر صنعتی که می خواهد زیبایی موقعیت و مکان خود را نشان دهد می تواند از تور ۳۶۰ درجه بهره مند شود.
2019-07-15

تور مجازی قابلیت جدید واقعیت مجازی

تور مجازی قابلیت جدید واقعیت مجازی در صنعت بازاریابی است که به سرعت رشد کرده، امروزه تور های مجازی تعاملی 360 درجه که دارای محتوای عکس و فیلم می باشند ...