2020-01-20

کسب نشان عکاس مستر از 360سیتیز

کسب نشان عکاس مستر از 360سیتیز در دی ماه سال 98 من این نشان را در پروفایلم از سایت 360سیتیز دریافت کردم ! و به آن افتخار می کنم.