2015-08-26
نمایشگاه عکس دنیای کوچک امید - اولین نمایشگاه عکس پانورامای دنیای کوچک در ایران

نمایشگاه عکس امید جعفرنژاد با عنوان « دنیای کوچک امید» در فرهنگ‌سرای ملل

نمایشگاه عکس دنیای کوچک امید - اولین نمایشگاه عکس پانورامای دنیای کوچک در ایران در گالری فرهنگسرای ملل برگزار گردید
2015-06-23
عکس پانوراما باغ ارم شیراز

کتاب عکس پانوراما panobook 2015 انتخاب دو عکس پانوراما از ایران در کتاب پانوبوک

انتخاب عکسهای پانورامای باغ ارم شیراز و مسجد وکیل برای چاپ در کتاب عکس پانوراما پانوبوک 2015 - امید جعفرنژاد عکاس تخصصی پانوراما در ایران
تماس امید جعفرنژاد 09353838467