تور مجازی اختصاصی

تور مجازی گوگل

اولین و بزرگترین درمانگاه دندانپزشکی گیلان دارای بخش های بزرگسال، ایمپلنت، دندانپزشکی ترمیمی و دو بخش مخصوص دندانپزشکی کودکان همراه با سالن مجهز بازی.
هدف اصلی درمانگاه دندانپزشکی آپادانا معاینه، تشخیص و درمان بیماران می باشد. در اجرای این هدف دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشکی با استفاده از تسهیلات تجهیزات، معلومات و تجربیات خود در تشخیص و درمان بیماری تلاش می کنند و به صورت یک فعالیت اجتماعی در تأمین مراقبت دندانپزشکی اقدام نمایند.این اهداف از زمان تأسیس درمانگاه به سال ۱۳۸۳ تاکنون به عنوان سرلوحه اهداف قرار گرفته است.

لینک مشاهده تور مجازی در نقشه گوگل مپ

تور مجازی درمانگاه دندانپزشکی آپادانا رشت
تور مجازی درمانگاه دندانپزشکی آپادانا رشت
درمانگاه دندانپزشکی آپادانا رشت
درمانگاه دندانپزشکی آپادانا رشت

به‌اشتراک بگذارید