تور مجازی اولین نیروگاه خصوصی 792 مگاواتی ایران با نشان صنعت سبز با حدود 14 هزار هکتار فضای سبز و فضای آموزشی پارک انرژی برای دانش آموزان واقع در شهرستان زرندیه می باشد این نیروگاه از زیر مجموعه گروه ماه تاب می باشد که در سال 99 اقدام به ساخت سامانه بازدید مجازی نموده است.

تور مجازی نیروگاه رودشور
گروه هولدینگ انرژی ماه تاب

به‌اشتراک بگذارید