تور مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با نمایش عکس های هوایی و زمینی تمام ساختمان ها و امکانات و آزمایشگاه ها این مرکز آموزشی را به نمایش کاربران و دانشجویان خود گذاشته است و بدین طریق در جذب دانشجویان خارجی را تسریع نموده است.

تور مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به‌اشتراک بگذارید