گنبد سلطانیه، در شهر سلطانیه در استان زنجان قرار دارد و یکی ازشاهکارهای معماری ایران در دوره ایلخانی است.
گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد خشتی جهان است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
این گنبد نخستین گنبد دو جداره در جهان است.
فاصله از نوک گنبد تا کف بنا ۵۲ متر است.

تور مجازی گنبد سلطانیه

نمای شهر از طبقه اول هشتی گنبد سلطانیه

راه پله های مارپیچی گنبد سلطانیه

تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467