تور مجازی شرکت اکووات در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت برق ایران ، با تور مجازی می توانید به بازدید مجازی از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید بروید در این تور از نمایش خودکار تعویض بین نورهای مختلف برای جذابیت و نمایش بهتر کسب و کار شرکت اکووات استفاده شده است.

تور مجازی شرکت اکووات نمایشگاه صنعت برق
شرکت اکووات
شرکت اکووات

به‌اشتراک بگذارید