تور مجازی بازدید از مرکز پردازش دانش دیجی کالا در این بازدید گوشه ای از بزرگی و اتفاقی که با یک کلیک و خرید از دیجی کالا اتفاق میافتد تا کالا برای خریدار آماده و ارسال شود را خواهید دید.

همچنین می توانید برای سفر بیشتر مجازی و واقعی به درون دنیای دیجی کالا از لینک دیجی کالا اکسپلور استفاده کنید.

در سال ۱۴۰۰ با افتخار در همکاری با برند دیجی کالا نسبت به تهیه و ساخت تور مجازی جهت نمایش فرایندهای داخلی و اجرایی دیجیکالا و تسهیل در بازدید از مرکز پردازش دانش و همچنین جایگزینی بخشی از بازدید های حضوری با بازدید مجازی نسبت به تهیه این تور اقدام گردید.

در تهیه این تور از تصاویر هوایی ۳۶۰ درجه و عکسهای با کیفیت پانورامای ۳۶۰ درجه و همچنین فیلم ۳۶۰ درجه برای نمایش تمام کمال و پویایی اتفاقات در جریان مرکز پردازش دیجی کالا استفاده شده است.

تور مجازی دیجی کالا
دیجیکالا

به‌اشتراک بگذارید