عکس گیگاپیکسلی ۳۶۰ درجه با کیفیت ۸۰۰۰ مگاپیکسل که به صورت تور مجازی و از نمای شهر تهران که بر فراز ساختمان ناتس میکا واقع در تقاطع خیابان میرداماد و جردن، و از بالای تاور کرین در طبقه بیستم گرفته شده است که می توانید با جزییات بالا و زوم بسیار زیاد شهر تهران را ببنید.

گیگاپیکسلی تهران از ساختمان ناتس میکا
گروه ساختمانی میکا

به‌اشتراک بگذارید