گردشگری و بازدید مجازی از جاذبه های استان یزد با فناوری تور مجازی و عکاسی 360 درجه

Zartoshtian Temple Yazd sized - تور مجازی یزد - Yazd Virtual Tour
عکس دنیای کوچک آتشکده زرتشتان یزد

تور مجازی آتشکده زرتشتیان یزد

تور مجازی امام زاده جعفر یزد

تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467