چهارسوق چوبی از بناهای باقی مانده از دوران قاجار است که در تقاطع کوچه های زندی، توسلی، میثم و رضایی مجد در خیابان فروزش نزدیک خیابان مولوی واقع شده و سقف آن با چوب و الیاف خرما پوشیده شده است و به همین علت آن را چهارسوق چوبی می نامند.
با تور مجازی زیر از این مکان خاص دیدن کنید.

تور مجازی چهار سوق چوبی تهران - تور مجازی چهارسوق چوبی تهران

تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467