استودیو امید ۳۶۰ با همکاری شرکت کسبوتک در سال ۱۴۰۲ اقدام به ساخت تور مجازی از بندر امیرآباد نمود. این تور مجازی در اختیار سازمان بنادر قرارداده شده است و فعلا اجازه انتشار و نمایش به صورت عمومی را ندارد.

تور مجازی بندر امیرآباد

اهمیت استفاده از تور مجازی برای بنادر و سایر مناطق ویژه اقتصادی

بنادر و مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش توسعه اقتصادی کشورها دارند. بنادر محل های مناسب برای اجرای تور های مجازی هستند، زیرا:

  • تور مجازی می تواند به نمایش گذارد که چگونه بنادر با استفاده از شرایط خاص برای شرکت ها، فعالیت های صنعتی، پژوهش و آموزش، و زیرساخت های پشتیبان، ارزش افزوده را در منطقه خود افزایش دهند.
  • تور مجازی می تواند به جذب سرمایه گذاران، کارآفرینان، دانشمندان، دانشجویان، و گردشگران علاقه مند به بنادر کمک کند. تور مجازی می تواند به آن ها نشان دهد که چه فرصت ها، منابع، و خدمات در دسترس است.
  • تور مجازی می تواند به حفظ و بهبود محیط زیست، فرهنگ، و رفاه اجتماعی در بنادر کمک کند. تور مجازی می تواند به آگاه سازی در مورد چالش های پایداری، حفاظت از منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی، حمایت از صنایع دست ساز، و احترام به حقوق بومیان بپردازد.
سازمان بنادر و دریانوردی

به‌اشتراک بگذارید