تور مجازی بازدید از گلستان شهدای عاشق آباد اصفهان که به پیشنهاد و حمایت آقای ذوالفقاری تهیه شده است این امکان را برای خانواده و دوستان شهدای این منطقه فراهم نموده است از راه دور به زیارت و دیدار قبور شهدا و عزیزان خود بنشینند.

زیارت مجازی گلستان شهدا عاشق آباد اصفهان

به‌اشتراک بگذارید