تور مجازی اختصاصی

تور مجازی گوگل

دکتر محمدرضا قنبر بقایی جراح و دندانپزشک زیبایی در مرکز دندانپزشکی دایموند رشت با ساخت تور مجازی در زمان کرونا اقدامی مثبت جهت نمایش کسب و کار خود به صورت 24 ساعت 7 روز هفته بدون تعطیلی نموده است ایشان با بهره گیری از مزایای تور مجازی کسب و کار خود را حتی در زمان قرنطینه و شیوع بیماری به نمایش گذاشته و خیال مشتریان و بیماران را از داشتن محیط تمیز و دلنشین راحت نموده است. این اقدام همچنین باعث افزایش زمان بازدید از سایت و افزایش رتبه سایت در گوگل می گردد.

تور مجازی دندانپزشکی دایموند - تور مجازی دندانپزشکی دایموند
تور مجازی دندانپزشکی دایموند - تور مجازی دندانپزشکی دایموند
دندانپزشکی دایموند

تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467