15/08/26
نمایشگاه عکس دنیای کوچک امید - اولین نمایشگاه عکس پانورامای دنیای کوچک در ایران

نمایشگاه عکس امید جعفرنژاد با عنوان « دنیای کوچک امید» در فرهنگ‌سرای ملل

نمایشگاه عکس دنیای کوچک امید - اولین نمایشگاه عکس پانورامای دنیای کوچک در ایران در گالری فرهنگسرای ملل برگزار گردید
15/06/23
عکس پانوراما باغ ارم شیراز

کتاب عکس پانوراما panobook 2015 انتخاب دو عکس پانوراما از ایران در کتاب پانوبوک

انتخاب عکسهای پانورامای باغ ارم شیراز و مسجد وکیل برای چاپ در کتاب عکس پانوراما پانوبوک 2015 - امید جعفرنژاد عکاس تخصصی پانوراما در ایران
تماس (ساعت9الی16) 0935.38.38.467