2020-11-27
تبلیغات و بازاریابی تور مجازی مدارس و مراکز آموزشی

اردوی مجازی برای مدارس و دانش آموزان

با آمدن کرونا و شکل گیری آموزش مجازی در مدارس […]
2020-05-19
کتاب ایران، تاریخ و میراث انتشارات ققنوس

محکومیت انتشارات ققنوس به عدم رعایت کپی رایت !

در اواخر سال 96 متوجه شدم یکی از شاخص ترین […]
2020-03-18
تور مجازی ویروس کرونا

تور مجازی راهکاری مناسب در روزهای قرنطینه در برابر ویروس کرونا

تور مجازی راهکاری مناسب در روزهای قرنطینه در برابر ویروس کرونا - از تفریح و گردشگری تا کسب و کار و افزایش درآمد و بازاریابی دیجیتالی
2018-09-30
ساخت تور مجازی توسط عکاس مورد اعتماد گوگل

تور مجازی دفتر کار گوگل در 20 سال پیش

بازدید مجازی از اولین دفتر کار گوگل
2018-01-20

همکاری با Vinyl Williams برای تهیه کاور آلبوم موسیقی با عکاسی 360

Photography by Omid Jafarnezhad Inside Artwork by Ian Gibbs Additional […]
2017-07-19
کارگاه آموزش عکاسی پانوراما 360 درجه - تور مجازی

کارگاه آموزش عکاسی پانوراما 360 درجه

کارگاه آموزش عکاسی پانوراما 360 درجه - تور مجازی توسط امید جعفرنژاد عکاس تخصصی پانوراما و تور مجازی در حوزه هنری شهر اراک
تماس امید جعفرنژاد 09353838467