تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا منتشر شد.

تور مجازی بیمارستان خیریه غیاثی
تور مجازی بیمارستان خیریه غیاثی منتشر شد
24 آبان 1397
تور مجازی نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی شرکت قطران شیمی منتشر شد.
26 دی 1397
نمایش همه

تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا منتشر شد.

تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا

تور مجازی مرکز درمانی و جراحی کلینیک فاطمه زهرا

این مرکز واقع در شهر ری تهران زیر نظر جامعه گیان درمانی ایران فعالیت می کند که با تهیه 20 عکس 360 تمامی بخش های مرکز درمانی در گوگل مپ برای مراجعه کنندگان به نمایش در آمده است.

برای مشاهده تور مجازی به صفحه اختصاصی این مرکز یا ادرس گوگل مپ این مرکز مراجعه نمایید.